Popular Posts

Ahad, 2 Oktober 2011

SEMOGA SEMUA ORANG BERBAHAGIA I…
semoga semua orang berbahagia


Bahagia adalah pilihan…inilah sebuah mutiara kebijaksanaan yang memotivasi keperibadian seseorang untuk berkembang dan teguh menghadapi kehidupan yang berat zaman ini…


Sebagai manusia, keinginan untuk bahagia adalah naluri semulajadi kita. yang memiliki kreativiti, rasa dan hati. Manusia yang memiliki "kreativiti", iaitu kemampuan fikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru dan imaginasi yang kreatif dalam kehidupan. "Rasa", manusia yang memiliki imaginasi terhadap sesuatu yang datang dari luar dirinya. "Hati" merupakan kekuatan jiwa yang mendorong manusia untuk berkehendak. Dimensi lain manusia adalah ia sebagai makhluk sosial yang dapat menjadi "manusia" bila memiliki hubungan dengan orang lain. Tanpa sesama manusia bukanlah seseorang akan terlebih baik, kerana tanpa Ilahi, manusia adalah makhluk yang sesat lagi angkuh akan kefanaannya.


Keberadaan inilah yang menjadikan manusia "unik" dibandingkan makhluk lainnya. Kesedaran akan diri berTuhan membuat ia menjadi makhluk yang bertindak balas kepada yang Maha Pencipta. Rasa beradanya manusia di dalam pengawasan Ilahi adalah perasaan yang mulia sebagai makhluk yang bertanggung jawab atas kreativiti, rasa dan hati yang ada padanya.


Manusia tidak hanya memperjuangkan kebahagiaan-kebahagiaannya sendiri. Ia juga tidak mencari kebahagiaan dalam dunia yang sementara ia singgahi ini. Lebih dari kebahagiaan dalam dunia, manusia selalu mendambakan kebahagiaan kekal yang diyakininya. Tidak pernah kebahagiaan itu dapat di ukur oleh setiap orang tanpa berusaha menempatkan kebahagiaan itu dalam dirinya sendiri.  Pancaran kebahagiaan inilah yang kemudian mempengaruhi orang lain untuk menjadi bahagia. Kreativiti, rasa dan hati  yang ada mendorong manusia membawa kebahagiaan tersebut dalam dirinya.
 

Menyedari akan adanya kreativiti, rasa dan hati memampukan manusia menembusi dinding keragu-raguannya. Dinding kedukaan yang dibinanya dalam menghadapi berbagai persoalan dan beban yang ada.


Semoga semua orang berbahagia…


Harapan ini dilandaskan oleh kesedaran bahawa manusia dibekalkan oleh ketiga elemen tersebut untuknya kuat dan teguh dalam menghadapi kehidupan yang penuh rintangan, ujian, cubaan, malahan penderitaan...


Semoga semua orang berbahagia...


Menolong manusia mengingati kembali dirinya sebagai makhluk yang resposif kepada Maha Pencipta. Respon manusia untuk bertindak dan membalas kasih kurniaan yang banyak diterima olehnya dalam kehidupan. Tindakan berbalas ini bukan merupakan paksaan yang membuat manusia terbeban untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab kepada Robb-nya yang menyelenggara kehidupan....


bersambung…


Wallahu`alamJagalah Hati…


Wassalam.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan