Popular Posts

Jumaat, 28 Januari 2011

RENDAH HATI YANG HILANG...

Rendah hati adalah syarat pertama jika kita ingin mencapai darjat sebagai insan yang bertakwa. Ia tidak mungkin dicapai hanya dengan ilmu, tetapi mesti di iringi dengan amal perbuatan serta akhlak.

Rendah hati dari segi ilmu memang mudah dipelajari, namun untuk menjadikan ia sebagai budaya hidup sehari-harian, memerlukan masa yang tidak singkat, mungkin bertahun-tahun...

Secara umum, terdapat tiga sumber yang membuat manusia hilang sifat rendah hatinya, iaitu harta, kuasa dan ilmu pengetahuan.

Seringkali orang menjadi sombong kerana merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Sebagai contoh, orang berharta yang dibuai dengan kebodohannya terhadap hakikat harta yang digenggam. Orang bodoh yang berharta sering menyebabkan seseorang menjadi bakhil, riak dan sombong.

Kuasa juga mudah menggelincirkan sifat tawaduk seseorang. Maksud kuasa disini adalah kemasyhuran, jawatan dalam pemerintahan dan kedudukan sosial yang menjadikan orang tersebut dipandang tinggi lagi dihormati masyarakat atau mungkin juga kebanggaan terhadap keturunan. Akibat bangga dengan keturunan ini juga tidak sedikit membuat manusia lupa dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Bahkan kadang-kadang kerana keturunan, banyak di antara mereka yang menolak untuk menikah dengan keluarga tertentu, kerana memandang dirinya lebih mulia dari keluarga tersebut. Padahal sebenarnya orang yang menganggap dirinya berkedudukan itu telah teripu dengan perasaan sendiri. Dari manakah dia merasa lebih mulia? Padahal, adakalanya yang keturunan orang biasa itu ibadahnya melebihi dia, ilmunya melebihi dia dan akhlaknya jauh di atas dia. Dari sisi manakah dia merasa mulia? Tidak ada lain, kecuali dari perasaan diri sendiri yang telah jelas menipunya. Di dalam al-Quran Allah menegaskan, siapa yang paling mulia diantara kita dalam pandangan Allah swt, “Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu” (al-Hujurat:13)

Rasulullah saw telah menumpahkan kemarahannya kepada orang-orang yang menyombongkan diri kerana keturunan ayah dan nenek moyangnya, dengan ungkapan yang cukup tajam dan menggetarkan hati. Baginda saw mengatakan, “Hendaklah orang-orang yang menyombongkan ayah-ayahnya yang sudah mati itu berhenti. Mereka yang demikian itu hanyalah bara neraka. Atau mereka itu lebih rendah di hadapan Allah dari pada kumbang yang mengguling-gulingkan tahi dengan hidungnya, Allah telah menghapus kesombongan jahiliyah. Seseorang ada yang beriman dan bertakwa, dan ada juga yang derhaka dan celaka. Ingatlah, manusia seluruhnya anak cucu Adam yang dibuat dari tanah.” (Abu Daud, Tirmizi dan Baihaqi dengan sanad hasan).

Hadis ini merupakan satu peringatan kepada orang-orang yang menganggap besar diri lantaran nenek moyangnya dulu adalah keturunan terpilih. Mereka yang demikian itu hanyalah bara neraka jahannam, seperti penegasan Rasulullah saw di atas.

Kedudukan yang diperolehi sebelum waktunya, lebih berbahaya lagi terhadap ketawadukan seseorang. Ibarat buah masak kerana diperam. Ia juga antara penyebab utama kemalasan. Oleh kerana itu Umar ibnu Khattab ra mengatakan:”Belajarlah dahulu sebelum kita dituankan”. Maksudnya kita harus belajar sebagaimana biasa sebelum mendapat kedudukan di dalam masyarakat.

Terakhir yang menyebabkan hilangnya sifat tawaduk adalah ilmu. Seseorang yang telah berjaya mendapatkan ilmu pengetahuan cenderung merasa bahawa ilmu-ilmu itu merupakan sesuatu yang agung dan telah menetap dalam dirinya, sehingga terkadang gelincir memandang orang lain lebih rendah.

Jika hal ini terjadi pada penuntut ilmu agama, maka keadaannya lebih berbahaya dari penuntut ilmu lainnya. Kerana biasanya penuntut ilmu dunia dipengaruhi hanya sekadar pada urusan material atau kekayaan. Adapun orang yang menguasai ilmu agama, dia akan mendapat kekayaan beserta kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan kedudukan di dalam masyarakat sinonim dengan berkuasa pada hati-hati manusia. Kalau hati orang lain telah dikuasai apa yang dia katakan pasti dianggukkan orang. Dan demikianlah seterusnya. Akan banyak kesempatan yang terbuka luas sebagai hak istimewa baginya. Bila tidak cepat disedari, maka orang tersebut akan sentiasa asyik dengan kesombongan yang tidak dirasa. Kalau penyakit sudah tidak di rasa sakit, mana mungkin hal itu akan sembuh.

Kesombongan pada orang berilmu sesungguhnya akan menjadikan pengetahuan yang dia miliki tidak menambah cahaya iman (nurul musyahadah) dalam hatinya. Kalau begitu, apa bezanya antara yang berilmu dengan orang bodoh. Bahkan orang yang awam dengan keawamannya, dia merasa tidak tahu merasa perlu pimpinan lalu dia tawaduk pada orang lain, itu lebih baik dari orang yang berilmu, yang ilmunya tidak memberi apa pun padanya kecuali kesombongan dan tipu daya.

Akhirnya harapan kita adalah semoga ilmu yang kita kuasai membawa nurul musyahadah dalam hati, lalu ilmu ini menambah keimanan dan ketakwaan, sehingga semakin bertambah ilmu, semakin tawaduklah kita. Amin ya-Robbul alamin !


Jagalah hati…

Wallahua’lam bi haqiqatil amri

Tiada ulasan:

Catat Ulasan