Popular Posts

Isnin, 18 Julai 2011

JIHAD DOA...Pada suatu hari, Sayidina Ali kwh berkhutbah di hadapan kaum Muslimin. Ketika beliau hendak mengakhiri khutbahnya, tiba-tiba berdirilah seseorang ditengah-tengah jamaah sambil berkata, “Ya Amirul Mukminin, mengapa doa kami tidak dikabulkan? Padahal Allah berfirman dalam Al Quran, “berdoalah kepada-Ku, nescaya akan Ku perkenankan bagimu.” “


Sayidina Ali kwh menjawab, “Sesungguhnya hatimu telah mengkhianati Allah swt dengan lapan perkara, iaitu:1)             Engkau beriman kepada Allah, mengetahui Wujud Allah, tetapi tidak melaksanakan kewajipanmu kepada-Nya. Maka, tidak ada manfaatnya keimananmu itu.


2)             Engkau mengatakan beriman kepada Rasul-Nya, tetapi engkau menentang sunnahnya dan mematikan syariatnya. Maka, apalagi buah dari keimananmu itu?


3)             membaca Al Quran yang diturunkan melalui Rasul-Nya, tetapi tidak kau amalkan.


4)             Engkau berkata, “Sami’na wa aththa’na” (kami mendengar dan kami patuh), tetapi kau ingkari ayat-ayatnya.


5)             Engkau menginginkan syurga, tetapi setiap waktu melakukan hal-hal yang dapat menjauhkanmu dari syurga. Maka, mana bukti keinginanmu itu?


6)             Setiap saat engkau merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, tetapi tetap engkau tidak bersyukur kepada-Nya.


7)             Allah memerintahkanmu agar memusuhi syaitan seraya berkata, “Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh bagi (mu) kerana sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak supaya mereka menjadi penghuni neraka yang nyala-nyala” (QS 35:6). Tetapi kau musuhi Allah dan bersahabat dengan syaitan.


8)             Engkau jadikan cacat atau aib orang lain di depan mata, tetapi kau sendiri sebenarnya lebih berhak dicela daripada dia.


Lalu, bagaimana mungkin doamu diterima, padahal engkau telah menutup seluruh pintu dan jalan doa tersebut. Bertakwalah kepada Allah, solehkan amalmu, bersihkan hatimu, dan lakukan amar ma’ruf nahi munkar. Nanti Allah akan memakbulkan doamu itu.
Dalam riwayat lain, ada seorang lelaki datang kepada Imam Jaafar As Siddiq, lalu berkata, “Ada dua ayat dalam Al Quran yang aku tidak faham apa maksudnya.”


“Bagaimana bunyi dua ayat itu?”, tanya Imam Jaafar.


“ Yang pertama berbunyi “Ud’uuni astajib lakum” (Berdoalah kepada-Ku, nescaya akan Ku perkenankan bagimu)”, (QS 40: 60) Lalu aku berdoa dan aku tidak melihat doaku di makbulkan”, ujarnya.


“Apakah engkau fikir bahawa Allah swt akan melanggar janji-Nya?”, tanya Imam Jaafar.


“Tidak”, jawab orang itu.


“Lalu apakah pula ayat yang kedua?”, tanya Imam Jaafar lagi.


“Ayat yang kedua berbunyi “Wamaa anfaqtum min syai in fahuwa yukhlifuhuu, wahuwa khairun raaziqin” (Dan apa sahaja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia jua pemberi rezeki yang sebaik-baiknya)”(QS 34:39). Aku telah bersedekah, tetapi aku tidak melihat penggantinya.”, ujarnya.


“Apakah kamu fikir Allah swt melanggar janji-Nya?”, tanya Imam Jaafar.


“Tidak,” jawabnya.


“Lalu mengapa?”, Tanya Imam Jaafar.


“Aku tidak tahu,” jawabnya.


Imam Jaafar kemudian menjelaskan, “Akan ku khabarkan kepadamu, insya Allah seandainya engkau mentaati Allah atas apa yang diperintahkan-Nya kepadamu, kemudian engkau berdoa kepada-Nya, maka Allah akan memakbulkan doamu. Adapun tentang engkau bersedekah tidak melihat hasilnya. Jika engkau mencari harta yang halal, kemudian engkau sedekahkan harta itu di jalan yang benar, maka tidaklah sedekah satu dirham pun, nescaya Allah menggantinya dengan yang lebih banyak. Jika engkau berdoa kepada Allah, maka berdoalah kepada-Nya dengan Jihad Doa. Tentu Alah akan menjawab doamu walaupun engkau orang yang berdosa.”


“Apa yang dimaksud Jihad Doa?” orang itu mencelah.


“Apabila engkau melakukan yang fardhu maka agungkanlah Allah dan limpahkanlah Dia atas segala apa yang telah ditentukan-Nya bagimu. Kemudian, bacalah selawat kepada Nabi saw dan bersungguh-sungguh dalam membacanya. Sampaikan pula salam kepada imam mu yang memberi petunjuk. Setelah engkau membaca selawat kepada Nabi saw, kenanglah nikmat Allah yang telah dicurahkan-Nya kepadamu. Lalu bersyukurlah kepada-Nya atas segala nikmat yang telah engkau peroleh.”


“Kemudian, jika boleh, engkau ingatlah segala dosa-dosamu satu demi satu. Akuilah dosa itu dihadapan Allah. Akuilah apa yang engkau ingat dan minta ampun kepada-Nya atas dosa-dosa yang tidak kau ingat. Bertaubatlah kepada Allah dari seluruh maksiat yang kau perbuat dan niatkan bahawa engkau tidak akan kembali melakukannya. Beristighfarlah dengan seluruh penyesalan dengan penuh keikhlasan serta rasa takut tetapi juga dipenuhi harapan.”


“Kemudian bacalah, “Ya Allah, aku meminta maaf kepada-Mu atas seluruh dosaku. Aku meminta ampun dan taubat kepada-Mu. Bantulah aku untuk mentaati-Mu dan bimbinglah aku untuk melakukan apa yang Engkau wajibkan kepadaku segala hal yang engkau redhai. Kerana aku tidak melihat seseorang dapat menaklukkan kekuatan kepada-Mu, kecuali dengan kenikmatan yang Engkau berikan. Setelah itu, ucapkanlah hajatmu. Aku berharap Allah tidak akan menyiakan doamu,” kata Imam Jaafar.


Wallahu`alam.


Jagalah Hati…

Wassalam.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan