Popular Posts

Sabtu, 12 Februari 2011

4 IMAM 4 JEMAAH...


Syeikh al-Qadhi Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Lawati (704 – 779H / 1304 – 1377M) atau terkenal dengan gelaran Ibnu Battutah rahimahullah dalam catatan perjalanan beliau yang dikenali dengan “Rehlah Ibn Battutah” atau jodol sebenarnya “Tuhfah an-Nuzzar fi ghara`ib al-amsar wa `aja`ib al-asfar” yang diterjemah ke dalam Bahasa Melayu oleh Ustaz Syed Nurul Akla dan Dr. Adi Setia dengan jodol “Pengembaraan Ibn Battutah”, pada halaman 183 – 184 di bawah subtopik “Adat yang diamalkan oleh penduduk Mekah dalam solat dan kedudukan Imam-Imam Mazhab” dinyatakan, antara lain:-


Berbanding dengan 3 orang imam yang lain, imam Mazhab Syafi`e diberikan penghormatan untuk memulakan solat di Maqam yang mulia, iaitu Maqam al-Khalil Ibrahim AS dan di Hatim yang cantik serta khusus untuk beliau. Inilah antara adat dan kebiasaan penduduk Mekah. Imam Mazhab Syafi`e ini dilantik oleh pihak pemerintah. Kebanyakan penduduk Mekah berpegang pada mazhab ini. …………


Apabila imam Mazhab Syafi`e selesai menunaikan solat, imam Mazhab Maliki pula menunaikan solat di sebuah mihrab yang menghala ke Rukun al-Yamani. Imam Mazhab Hambali juga akan mendirikan solat pada waktu yang sama di satu tempat yang menghala ke sebahagian daripada dinding Kaabah, iaitu di antara Hajar al-Aswad dengan Rukun al-Yamani.


Akhir sekali, imam Mazhab Hanafi pula menunaikan solat di satu tempat berhadapan dengan pancuran (mizab), iaitu di bawah satu ruang berpagar yang disediakan untuknya. Lilin akan diletakkan di hadapan imam-imam ini di mihrab mereka semasa mendirikan Solat Subuh, Zuhur, Asar dan Isyak.


Semasa Solat Maghrib, mereka akan bersembahyang serentak dan setiap imam akan bersembahyang dengan pengikut-pengikutnya. Akibatnya, orang ramai menjadi keliru. Adakalanya seseorang yang bermazhab Maliki akan rukuk bersama-sama dengan imam Mazhab Syafi`e dan seseorang yang bermazhab Hanafi pula menurut sujud pengikut Mazhab Hambali. Kamu dapat melihat mereka menumpukan sepenuh perhatian kepada suara muazzin yang memperdengarkan bacaan kepada pengikutnya supaya mereka tidak lalai dan membuat kesilapan.


Begitulah keadaan solat di Masjidil Haram yang disaksikan oleh Ibnu Battutah yang hidup pada kurun yang ke-8H. Keadaan tersebut berterusan ratusan tahun lagi sehinggalah kejatuhan Kekhalifahan Utmaniyyah Turki dan Hijaz dijajah oleh puak Wahabi dari Nejd.


Kenapa umat Islam pada masa tersebut dan ratusan tahun setelahnya, tidak bersolat di bawah seorang imam dalam Masjidil Haram yang mulia. Adakah kerana mereka tidak bersatu dan kerana mereka terlalu taksub dengan mazhab masing-masing? Sesungguhnya tidak, tetapi kerana mereka tidak bersikap taksub dan fanatik dengan mazhab masing-masinglah maka perkara tersebut terjadi. Ini jelas kerana setiap mazhab tidak saling menyalahkan antara sesama mereka, mereka saling hormat menghormati pendapat pihak lain selagimana ia berdasarkan kepada ijtihad yang diterima dan mereka tidak ingin hendak memaksa mazhab mereka kepada orang lain. Dan hal ini terjadi di Masjidil Haram kerana ia adalah milik umat Islam keseluruhannya, Tanah Haram bukan milik pengikut Mazhab Syafi`e, walaupun mazhab ini adalah mazhab yang paling dominan di Hijaz. Maka atas adab dan tasamuh yang tinggi, para penguasa Hijaz yang bermazhab Syafi`e tidak memaksa mazhab mereka kepada pengikut mazhab lain, sebaliknya setiap mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah diberi ruang untuk beribadah dalam Masjidil Haram mengikut pandangan dan pegangan mazhab masing-masing.


Patutkah kita memaksa para pengikut Hanafi untuk sembahyang Asar bersama dengan kita sedangkan menurut mazhab mereka waktu Asar masih belum masuk lagi? Sudah tentu tidak patut dan tidak adil bagi mereka. Yang patut dan wajar, kita biarkan mereka menunaikan solat Asar setelah masuk waktunya di sisi mereka. Sungguh keberadaan solat 4 Imam dengan jemaah masing-masing tersebut membuktikan sikap tasamuh dan toleransi sesama umat yang tinggi. Malangnya, segelintir dari kita telah silap kerana beranggapan bahawa ia sebagai tanda ummah berpecah belah.


Apakah benar ketika itu umat Islam menjadi berpecah-belah? Jawapannya adalah sebaliknya, kerana sejarah telah membuktikan bahawa ketika itu, umat Islam adalah umat yang bersatu dan kuat sehingga menguasai dunia.
Lain pula halnya sekarang ini, walaupun umat Islam bersolat di Masjidil Haram di bawah seorang imam sahaja yang pada zahirnya nampak bersatu tetapi hati-hati mereka telah berpecah belah dengan saling salah menyalah sesama umat. Kesatuan dan perpaduan itu berakhir dengan salamnya imam… Allahu … Allah. Oleh itu, kekuatan umat Islam adalah pada kepelbagaian pendapat yang ditangani dengan sikap tasamuh yang tinggi serta saling hormat-menghormati. Di situlah kunci perpaduan yang sejati.


Ketahuilah bahawa Masjidil Haram itu milik seluruh umat. Mungkin sekarang sudah tidak praktikal untuk solat dengan 4 jemaah berasingan sebagaimana zaman tersebut kerana bilangan pengunjung masjid yang bertambah. Moga umat Islam hari ini akan menjadi lebih bertasamuh dalam perkara-perkara khilafiyyah. Mudah-mudahan keagungan Islam dan umatnya dikembalikan dan Islam terus menerajui manusia sejagat …. Wallahu`alam. 

Jagalah Hati...

Tiada ulasan:

Catat Ulasan