Popular Posts

Selasa, 1 Mac 2011

ZIKRULLAH ADALAH ROH IBADAH...Dari aspek kerohanian Islam, zikrullah merupakan kunci membuka hijab dari kegelapan menuju cahaya Ilahi. Al-Quran menempatkan zikrullah sebagai pintu pengetahuan makrifatullah, sebagaimana tercantum dalam firman Allah, “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri, atau sambil duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata) Ya Robb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka” (QS 3:190-191)


Kalimah “yadzkurunallah” yakni orang-orang yang mengingat Allah, di dalam `tata Bahasa Arab’ berkedudukan sebagai ma’thuf (tempat bersandar) bagi kalimat-kalimat sesudahnya, sehingga zikrullah merupakan dasar atau asas dari semua perbuatan peribadatan baik berdiri, duduk dan berbaring serta merenung. Dengan demikian, amalan zikir adalah termasuk ibadah yang bebas, tiada batas sempadannya. Boleh dilakukan sambil berdiri, duduk, berbaring, atau bahkan mencari nafkah untuk keluarga sekalipun tetap juga dikatakan berzikir, jika disandarkan kerana ingat kepada Allah. Juga termasuk ahli cerdik pandai yang mengkaji fenomena alam, sehingga menemui sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh manusia.


Zikrullah merupakan alat membangkitkan kesedaran diri yang tenggelam. Oleh sebab itu, sifat zikir lebih komprehensif dari hanya berfikir. Kerana zikir melahirkan fikir serta kecelikkan hati yang luas, maka zikrullah tidak boleh hanya diertikan dengan menyebut nama Allah, akan tetapi zikrullah merupakan sikap mental spiritual dalam ikhtiar mematuhi dan memasrahkan diri kepada Allah swt.


Dari Abu Dardaa ra, Bersabda Rasulullah saw “Mahukah kalian aku beritakan sesuatu yang lebih baik dari amal-amal kalian, lebih suci di hadapan penguasa kalian, lebih mulia di dalam darjat kalian, lebih bagus bagi kalian dari pada menafkahkan emas dan perak, dan lebih bagus dari pada bertemu musuh kalian (berperang) kemudian kalian menebas leher-leher mereka atau mereka pun menebas leher-leher kalian ?” Mereka berkata : “baik ya Rasulullah”. Beliau bersabda : “zikrullah” atau ingat kepada Allah (At Tirmizi dan Ibnu Majah, dan berkata Al Hakim: shahih isnadnya).Zikrullah ditempatkan pada posisi yang sangat tinggi, kerana merupakan jiwa atau rohnya seluruh ibadah, baik solat, haji, zakat, jihad dan amalan-amalan lainnya. Dari sisi lain, Allah sangat keras mengancam orang yang tidak ingat kepada Allah di dalam ibadatnya. Sepertimana firman Allah, “Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat, (iaitu) orang-orang yang lalai dari solatnya. Orang-orang yang berbuat riya’.” fashalli lirabbika … maka dirikanlah solat kerana Robb mu ( QS. 108:2 )


Perbuatan riya’ ialah melakukan suatu amal perbuatan tidak untuk mencari keredhaan Allah, tetapi untuk mencari pujian atau kemasyhuran di dalam masyarakat. Amal perbuatan seperti itu yang akan ditolak oleh Allah, dan dikategorikan bukan sebagai perbuatan Agama (Ad Din).


Banyak orang yang mendirikan solat, tetapi ia hanya mendapatkan rasa lelah dan payah ( Al Hadis )


Sabda Rasulullah saw, “Akan datang pada suatu masa, orang yang mengerjakan solat, tetapi mereka belum merasakan solat” (Ahmad, dalam risalahnya: Ash shalatu wa ma yalzamuha)


Jadi jelaslah maksud hadis di atas bahawa seluruh ibadah bertujuan untuk memasrahkan diri dan rela kepada Allah, sebagaimana pasrahnya alam semesta…


Untuk mencapai kepada tingkatan yang ikhlas kepada Allah serta menerima Allah sebagai junjungan dan pujaan, jalan atau sarana yang paling mudah telah diberikan Allah, iaitu zikrullah. Keikhlasan kepada Allah mustahil dapat dicapai, tanpa melatih dengan menyebut nama Allah serta melakukan amalan-amalan yang telah ditetapkan-Nya.


Abdullah bin Yusr pernah menyebutkan bahawa, sesungguhnya ada seorang lelaki berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat iman itu sungguh amat banyak bagiku, maka kabarkanlah kepadaku dengan sesuatu yang aku akan dapat melaziminya”


Baginda saw bersabda, “Sentiasa lisanmu basah dengan zikir (ingat) kepada Allah Ta’ala.”


Keluhan lelaki yang datang kepada Rasulullah saw menjadi pelajaran dan renungan bagi kita, yang ternyata syariat iman itu amat banyak jumlahnya dan tidaklah mungkin kita mampu melaksanakan amalan syariat yang begitu banyak tersebut, kecuali mendapatkan kurniaan, bimbingan dan tuntunan dari Allah swt. Rasulullah telah memberikan jalan penyelesaiannya dengan mencadangkan kita agar selalu membasahi lisan kita dengan menyebut nama Allah.


Dengan cara melatih berzikir kepada Allah, kita akan mendapat ketenangan, kekhusyukan dan kesabaran yang berasal dari Nur Ilahi.KEUTAMAAN ZIKRULLAH

Apabila kita benar-benar mengerjakan zikir menurut cara yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, paling kurang, terdapat 20 keutamaan yang akan dikurniakan kepada yang melakukannya, iaitu

1. Mewujudkan tanda baik sangka kepada Allah dengan amal soleh ini.

2. Menghasilkan rahmat dan inayat Allah.

3. Memperoleh sebutan yang baik dari Allah dihadapan hamba-hamba pilihan-Nya.

4. Membimbing hati dengan mengingat dan menyebut Allah.

5. Melepaskan diri dari azab.

6. Memelihara diri dari was-was syaitan dan membentengi diri dari maksiat.

7. Mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

8. Mencapai darjat yang tinggi di sisi Allah.

9. Memberikan sinaran kepada hati dan menghilangkan kekeruhan jiwa.

10. Menghasilkan tegaknya suatu rangka dari Iman dan Islam.

11. Menghasilkan kemuliaan dan kehormatan pada hari kiamat.

12. Melepaskan diri dari rasa sesal.

13. Memperolehi penjagaan dari para malaikat.

14. Menyebabkan Allah bertanya tentang keadaan orang-orang yang berzikir itu.

15. Menyebabkan berbahagianya orang-orang yang duduk beserta orang-orang yang berzikir, walaupun orang itu tidak berzikir.

16. Menyebabkan dipandang ahlul ihsan, dipandang orang-orang yang berbahagia dan pengumpul kebajikan.

17. Menghasilkan ampunan dan keredhaan Allah.

18. Menyebabkan terlepas dari salah satu pintu fasik dan derhaka. Kerana orang yang tidak menyebut nama Allah  (tidak berzikir) dihukum sebagai orang fasik.

19. Merupakan ukuran untuk mengetahui darjat yang diperolehi di sisi Allah.

20. Menyebabkan para Nabi dan orang-orang mujahidin (syuhada) menyukai dan mengasihi.


Dengan sebahagian manfaat yang tercantum di atas, layaklah jika zikrullah didudukkan sebagai pintu pembuka jalan kebajikan dan jalan makrifatullah. Keutamaan-keutamaan tersebut bukan sekadar catatan yang menarik bagi kaum muslimin, akan tetapi hal tersebut dapat kita perolehi dan dirasakan dengan sebenar-benarnya, apabila kita serius dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan amalan-amalan zikir kepada Allah. Wallahu`alam.Jagalah Hati...

Wassalam.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan