Popular Posts

Jumaat, 25 Mac 2011

BERNIAGA DENGAN ALLAH...


Dalam kegiatan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan berjual beli. Ada yang berjual beli barang, jasa bahkan dengan Allah pun kita dapat melakukan perniagaan (jual-beli). Seperti yang dikatakan dalam firman-Nya 35:29, “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka, secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka (dengan amalan yang demikian) mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian…” Dari kutipan ayat suci diatas, jelas bahawa ada 3 petunjuk agar Allah mahu bertransaksi dengan kita, iaitu dengan jalan membaca kitab Allah, mendirikan solat, lalu bersedekah secara sembunyi dan terang-terangan. Jikalau kita dapat menghayati ayat di atas dengan keimanan yang sungguh-sungguh, nescaya perniagaan kita tidak akan mengalami kerugian.1. Membaca kitabullah tidak saja dengan hanya membaca, namun diikuti dengan terjemahannya. Sehingga kita dapat mengambil manfaat dan menerapkan ayat tersebut dalam kehidupan kita. Jika mengalami kesulitan dalam memahami ayat, maka dianjurkan mencari ulama/guru yang dapat menerangkannya. Dengan banyaknya alim ulama dan kemudahan-kemudahan teknologi seperti internet kita dapat mencari atau menemukan jawapan/ maksud dari satu ayat. Maka perbanyaklah datang ke majlis ilmu. Lebih banyak tempat rujukan, lebih mudah kita memahami ayat-ayat Allah.2. Mendirikan Solat bagi umat Islam adalah wajib. Seperti dikatakan dalam hadis, bahawa solat itu tiangnya agama. Maka jika tiangnya saja tidak kuat, bagaimana agama Allah ini akan dapat berdiri dengan baik. Seperti kita tahu bahawa Islam adalah ‘rahmatan lil alamin’. Bagaimana dapat menjadi rahmat bagi alam semesta jika solat pun tidak dikerjakan oleh umatnya. Dalam konteks mendirikan solat, ada pendapat beberapa ulama yang menyatakan bahawa perlu dikerjakan dengan khusyuk. Namun ada pula yang berpendapat bahawa kesan dari solat itu sendiri harus kelihatan dalam kehidupan sehari-harian. Seperti kita tahu gerakan dalam solat ada berbagai posisi seperti di antaranya: berdiri, ruku` dan sujud. Inipun dapat melambangkan Habluminallah (hubungan kepada Allah) -(berdiri), Habluminannaas (hubungan sesama manusia)- (ruku'') dan  ketundukan/kepasrahan total kepada sang pencipta (sujud).Pembacaan surat Al-Fatihah (sebagai Penghulu Quran) yang isinya adalah puja-puji kepada Allah dan kepasrahan kita untuk hanya bergantung pada Allah dan memperoleh bimbingan-Nya. Ini jika dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat menjadikan peribadi-peribadi muslim yang baik dan benar. Maka sebutan rahmatan lil alamin dapat dilihat dari sikap para pemeluknya.dan masih banyak lagi simbol-simbol yang dapat diambil hikmahnya dalam solat3. Pada setiap rezeki yang kita perolehi, ada hak orang lain (fakir, miskin, yatim-piatu, musafir, mualaf orang-orang yang berhutang dan sebagainya), sebagaimana kita biasa mendengar dalam ceramah-ceramah keagamaan. Ia perlukan pemahaman yang dalam dari kata-kata tersebut. Namun jika kita cermati dengan saksama dan tentunya dengan keimanan yang baik, maka kata-kata tersebut dapat kita fahami bahkan dapat kita lakukan dengan ikhlas. Seperti kita tahu Allah memberikan rezeki bagi setiap makhluk NYA. Rezeki tersebut sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan tertukar. Allah “menumpangkan” rezeki makhluk NYA di dalam rezeki makhluk NYA yang lain agar masing-masing makhluk dapat selalu berinteraksi (silaturrahim), dan bersedekah. Sebagai contoh : Allah menumpangkan rezeki para fakir ke dalam rezeki kita, agar kita dapat menjadi peka (berempati) terhadap apa yang dialami oleh si-fakir. Jika kita percaya bahawa apa yang disisihkan dari rezeki kita akan diganti oleh Allah sebagaimana firman NYA pada surah Al Anbiya':47, maka kita dengan senang hati mengeluarkannya. Masalahnya yang lemah, kita tidak cukup mengimani hal tersebut. Ini terbukti, adakala kita masih bersifat kikir (bakhil) dalam mengeluarkan hak fakir tersebut. Disebabkan kita masih berfikir bahawa apa yang kita dapat adalah mutlak hasil kerja keras kita. Mereka si-fakir menjadi fakir kerana itu memang salah mereka atau mereka kurang bekerja keras atau bahkan kurang beruntung.


Allah berfirman dalam surat Al Baqarah :261 “Bandingan (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji. Dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas (rahmat) kurniaNya, lagi Meliputi ilmu pengetahuanNya.”Jika kita mengimani ayat diatas maka dengan sukarela kita mengeluarkan apa yang menjadi hak si-fakir. Jika kita cuba untuk bersifat kikir, maka Allah akan mengambilkan hak si fakir dari kita dengan cara lain (dipaksa atau dalam jumlah yang besar), mungkin dengan cara kehilangan, kecurian atau hal-hal yang merugikan yang lain. Oleh kerana itu fahami dan lakukan. baik dengan terang-terangan (dengan maksud agar dapat memberi imbas kepada umat yang lain untuk ikut bersedekah - bukan untuk bersifat riya'' ), atau dengan sembunyi (dengan hanya mengharapkan keredhaan Allah). Dan saat kita menuai hasil (seumpama petani, saat menjual hasil taninya. Jika orang yang bekerja, maka pada saat menerima gaji). perhatikan surat Al An`aam: 141 “ Dan Dia lah Allah yang menjadikan untuk kamu kebun-kebun yang menjalar tanamannya dan yang tidak menjalar; dan pohon-pohon kurma dan tanaman-tanaman yang berlainan bentuk, rupa dan rasanya; dan buah zaitun dan delima, yang bersamaan warnanya atau daunnya dan tidak bersamaan rasanya. Makanlah dari buahnya ketika ia berbuah, dan keluarkanlah haknya zakatnya pada hari memetik atau menuainya; dan janganlah kamu melampau pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan; sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bersikap melampaui batas.”Dengan izin Allah, jika kita melakukan 3 perkara di atas kita akan termasuk orang-orang yang tidak rugi, insya Allah. Wallahu`alam.Jagalah Hati…


Wassalam.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan