Popular Posts

Ahad, 19 Jun 2011

MUNAJATKU...


Ya Allah! akulah hamba-Mu yang fakir di dalam kekayaan-Mu, maka bagaimana aku tidak menjadi orang yang fakir di dalam kefakiran ku. Ya Robb, akulah orang yang bodoh di dalam ilmuku, maka bagaimanakah aku tidak pula menjadi seorang yang bodoh di dalam kebodohanku.

Ilahi, sesungguhnya perubahan kehendak-Mu dan kecepatan berlangsungnya takdir-Mu, telah mencegah hamba-hamba-Mu yang ahli makrifah kepada-Mu yang tenang menerima pemberian dan kebosanan didalam menerima cubaan daripada Engkau.

Ya Robb, daripada keluar apa yang memang patut dengan sifat kejiku dan daripada-Mu pasti keluar apa yang patut dengan sifat kemurahan-Mu.
Ya Robb, Engkaulah telah mensifati Zat-Mu dengan lemah lembut dan belas kasihan kepadaku sebelum terwujud sifat kelemahanku. Adakah Engkau akan menolakku dari kedua-dua sifat itu setelah benar-benar terwujud kelemahanku…?
Ya Robb, jika terlihat kebaikan-kebaikan daripadaku, maka itu semua adalah berkat anugerah-Mu dan bagi Mu jualah yang hak untuk menuntutku. Dan jika terlihat kejahatan-kejahatan daripadaku, maka itu semua disebabkan oleh keadilan-Mu dan bagi Mu jualah yang hak untuk menuntut alasan kepadaku.

Ya Robb, mengapakah Engkau menyerahkan kembali kepada ku untuk menguruskan diriku, padahal sesungguhnya Engkau telah menyerahkan kepadaku jaminan…? Dan bagaimana aku dihinakan, padahal Engkau adalah Penolong-ku atau bagaimana aku mesti kecewa, padahal Engkau adalah Zat yang belas kasih kepada ku.

Inilah aku yang berperantara bertawassul kepada-Mu dengan kefakiranku untuk menuju kepada-Mu. Dan bagaimana aku mesti berperantara kepada-Mu dengan apa juga hal yang membolehkan aku sampai kepada-Mu. Dan bagaimana aku mengadu kepada-Mu mengenai keadaanku, padahal keadaan ku tidak samar atas-Mu. Atau bagaimana aku mesti menerangkan kepada-Mu dengan kata-kataku, padahal kata-kataku itu daripada Mu jua, yang keluar menuju kepada-Mu. Atau bagaimanakah Engkau kecewakan harapanku, padahal harapan itu benar-benar telah datang kepada-Mu. Atau bagaimana tidak akan baik keadaan ku, padahal dengan Mu jualah keadaan itu berasal dan kembali pula kepada-Mu.

Ya Allah, alangkah banyaknya kelembutan-Mu kepada ku, padahal aku sangat bodoh. Dan alangkah banyaknya kasih sayang Mu kepada ku, padahal perbuatanku sangat buruk.

Ya Robb, alangkah lemah lembutnya Engkau kepada ku, maka apakah gerangannya yang menghalang ku hingga jauh daripada-Mu…?

Ya Robb, sesungguhnya aku telah mengerti akan perubahan dunia ini dan silih bergantinya masa, bahawasanya yang Engkau kehendaki daripadaku adalah Engkau perkenalkan kekuasaan-Mu kepadaku didalam setiap sesuatu hingga aku tidak boleh sampai kepada Mu didalam sesuatu itu.

Ya Robb, sewaktu kekejian ku menutup mulutku, maka sifat kemurahan-Mu telah membuka mulutku, dan sewaktu sifat-sifat tercela memutuskan harapanku, maka kurnia-Mu telah membuka harapanku.

Ya Allah, orang yang sudah banyak kebaikannya itu masih banyak kesalahannya,maka bagaimanakah tidak akan menjadi kesalahan-kesalahan itu sebagai dosa…? Dan orang yang berilmu dan berpengetahuan itu hanya sebagai pengakuan-pengakuan,maka bagaimanakah tidak akan menjadi pengakuannya itu sebagai kepalsuan belaka…?

Ya Robb, keputusan-Mu yang mesti berlaku dan kehendak-Mu yang memaksa, kedua-duanya tidak akan memberi kesempatan untuk berkata-kata bagi orang yang pandai berbicara  lagi berdalih, atau untuk melaksanakan kesakitannya bagi orang yang mempunyai kesakitan.

Ya Robb, berapa banyak ketaatan yang telah aku lakukan dan tingkah laku yang aku perbaiki, namun telah menghancurkan keadilan-Mu atasnya, bahkan membatalkan aku untuk menerima anugerah-Mu yang aku hajati.

Ya Robb, Engkau mengerti, meskipun perbuatan taat daripada ku tidak terus menerus, namun sesungguhnya ketaatan ku itu terus menerus dalam kecintaan dan keazamanku.

Ya Allah, bagaimana aku berazam, sedangkan Engkau yang menentukan, dan bagaimana aku berazam sedang Engkau yang memerintahkan.

Ya Robb, hilir mudikku pada keduniaan ini menyebabkan jauhnya perjalanku menuju kepada-Mu. Maka kumpulkanlah aku atas-Mu dengan sesuatu pengabdian yang menyampaikan aku kepada-Mu.

Ya Robb, bagaimana dapat dijadikan dalil atas-Mu sesuatu yang tidak ada bagi-Mu, sehingga aku menjelaskan kepada-Mu. Bilakah Engkau samar sehingga Engkau memerlukan dalil yang menunjukkan kepada-Mu…? Dan bilakah Engkau jauh sehingga adanya alam ini dapat sampai kepada-Mu.

Ya Robb, sungguh buta matahati yang tidak dapat melihat kedekatan Engkau. Dan merugilah perniagaan seseorang yang dia tidak menjadikan untuknya bahagian cinta kepada-Mu.

Ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk kembali ke alam ini, maka kembalikanlah aku kepadanya dengan menyandang cahaya dan petunjuk matahati sehingga aku boleh kembali kepada-Mu dari alam ini, sebagaimana ketika aku masuk kepada-Mu dari alam ini dalam keadaan hati yang terjaga daripada melihat alam ini dan dihilangkan kehendaknya daripada berpegang kepada dunia. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

Ya Robb, inilah kehinaan terlintas dihadapan-Mu, dan inilah perilaku ku yang tidak samar lagi atas-Mu. Daripada-Mu, aku memohon supaya dapat sampai kepada-Mu dan dengan-Mu pula aku mencari petunjuk-Mu, maka berilah petunjuk kepadaku dengan cahaya-Mu untuk menuju kepada-Mu, dan tegakkanlah aku dengan kesungguhan beribadah dihadapan-Mu.

Ya Robb, ajarkanlah kepadaku secara langsung dari ilmu Mu untuk bersembunyi dalam perbendaharaan-Mu dan pelihara aku dengan rahsia nama-Mu yang terpelihara.

Ya Robb, berilah aku kedudukan sebagai orang-orang ahli hakikat yang telah dekat pada-Mu, dan tuntunlah aku pada jalan orang-orang yang tertarik langsung kepada-Mu.

Ya Allah, berilah aku dengan pengaturan Mu dari pengaturanku, dari pilihanku. Dan tetapkanlah aku pada tempat-tempat keburukanku yang mendesak.

Ya Robb, keluarkanlah aku daripada kehinaan diriku dan berikanlah aku daripada keraguan-keraguan dan penyekutuan sebelum aku masuk ke liang kubur. Hanya kepada Mu jualah aku berserah diri, maka janganlah Engkau menyerahkan diriku kepada ku. Hanya kepada Mu jua aku memohon, maka janganlah Engkau kecewakan aku. Dan hanya kepada Mu aku berharap, maka janganlah pula Engkau halangi aku daripada nikmat-Mu. Di sisi Mu aku mendekat, maka janganlah Engkau jauhkan aku.
Dan di pintu Mu aku berdiri, maka janganlah Engkau tolak aku.

Ya Robb, Maha Suci keredhaan Mu dan kerana keredhaan Mu itu, maka bagaimana akan ada sebab keredhaan daripadaku. Engkau Maha Kaya dengan Zat Mu daripada sampainya kemanfaatan kepada Mu daripada Mu, maka bagaimanakah akan memerlukan daripadaku, sedangkan aku adalah hamba Mu yang tidak berdaya.

Ya Allah, sesungguhnya qada` dan qadar telah mengalahkan aku. Dengan sesungguhnya hawa nafsu dengan berbagai pengukuhan syahwat telah mengikat aku, maka Engkau sebagai Penolong ku sehingga Engkau menolong aku dan Engkau tolong pula teman-temanku kerana ku. Serta kayakanlah aku dengan anugerah-Mu hingga aku merasa kaya hanya dengan Mu daripada aku meminta-minta daripada-Mu.

Ya Robb, Engkaulah yang telah memancarkan cahaya-cahaya dalam hati para kekasih-Mu sehingga mereka mengenal Engkau dan mengEsakan Mu. Dan Engkaulah Zat yang menghilangkan rasa keduniaan daripada hati para pencinta Mu sehingga mereka tidak senang kepada selain Engkau serta tidak mahu kembali bersandar kepada selain Engkau.
Engkau Zat yang mententeramkan mereka, sekiranya alam-alam ini meresahkan mereka. Dan Engkaulah satu-satunya Zat yang mewujudkan mereka sehingga nyata bagi mereka jalan-jalan kebenaran.

Ya Robb, bagaimanakah boleh diharapkan selain Engkau, padahal Engkau tidak pernah memutuskan kebaikan. Dan bagaimana boleh diminta kepada selain Engkau padahal Engkau tidak pernah merubah kebiasaan memberi kurniaan.

Wahai Zat yang telah memberi rasa kepada orang-orang yang mencintai-Nya atas kemanisan bermesra-mesraan dengan-Nya, maka mereka berdiri di hadapan-Nya dalam kelembutan kasih sayang. Wahai Zat yang telah memberi pakaian pada kekasih-Nya dengan pakaian kebesaran-Nya, maka berdiri mereka dalam keadaan merasa agung kerana keagungan-Nya.

Ya Allah, Engkaulah satu-satunya Zat yang selalu ingat kepada hamba-hamba Mu sebelum hamba-hamba Mu ingat kepada Mu. Dan Engkau satu-satunya yang mulai memberikan kebaikan sebelum orang-orang ahli ibadah menghadap Mu. Dan Engkaulah satu-satunya Zat Yang Maha Pemurah dengan berbagai pemberian sebelum adanya permohonan orang-orang yang memohon. Dan Engkaulah satu-satu Zat Yang Maha Memberi, kemudian Engkau terhadap apa yang Engkau berikan kepada kami itu sebagai orang-orang yang berhutang.

Ya Robb, tuntunlah aku dengan rahmat Mu sehingga aku boleh sampai kepada Mu, dan tariklah aku dengan nikmat Mu, sehingga aku boleh menghadap kepada-Mu.

Ya Robb, sesungguhnya pengharapan tidak akan terhenti daripada Mu, walaupun aku telah derhaka kepada Mu, sebagaimana sesungguhnya rasa takutku tidak akan memisahkan aku walaupun aku taat kepada Mu.

Ya Robb, sesungguhnya telah menolak aku semua alam ini dalam menuju kepada Mu. Dan sesungguhnya ilmuku telah menghentikan aku dihadapan Mu kerana adanya kemurahan Mu.

Ya Robb, bagaimana mesti aku kecewa, padahal Engkaulah yang aku dambakan, atau bagaimana mesti aku hina padahal hanya kepada Engkau aku menyerahkan diri.

Ya Allah, bagaimana aku boleh mencapai kemuliaan padahal Engkau telah menempatkan aku di dalam kehinaan. Atau bagaimana aku tidak boleh mencapai kemuliaan, padahal kepada Mu jua aku bersandar. Atau bagaimanakah aku tidak memerlukan, padahal Engkau telah meletakkan aku di dalam kefakiran. Atau bagaimanakah aku mesti memerlukan , padahal Engkau dengan sifat kemurahan Mu telah memberi kekayaan kepada ku.

Ya Robb, Engkaulah satu-satunya Zat yang tiada Robb yang patut disembah melainkan Engkau. Telah Engaku pertemukan Zat Mu pada setiap sesuatu, sehingga tiada suatupun makhluk yang tidak mengenal Mu. Dan Engkaulah satu-satunya Zat yang telah memperkenalkan Zat Mu kepada ku di dalam setiap sesuatu, sehingga aku dapat melihat Mu dengan jelas di dalam setiap sesuatu itu. Maka Engkaulah Zat yang cukup nyata pada setiap sesuatu.

Wahai Zat yang telah berkuasa dengan sifat kasih sayang-Nya diatas Arasy, sehingga jadilah Arasy itu lenyap di dalam kasih sayang-Nya, sebagaimana seluruh alam ini lenyap di dalam Arasy, dan Engkau lenyapkan pula Arasy itu dengan diliputi oleh berbagai cakerawala rahmat Mu.

Wahai Zat yang telah melindungi di dalam dinding-dindingnya daripada jangkauan penglihatan mata. Wahai Zat yang terang dan jelas di dalam hati orang-orang ahli makrifat dengan kesempurnaan dan keindahan-Nya, sehingga jelas kebesaran-Nya di dalam hati mereka. Bagaimana Engkau boleh menjadi samar, padahal Engkau Maha Nyata, atau bagaimana Engkau boleh ghaib, padahal Engkau adalah Zat yang Mengawasi dan sentiasa hadir.

WAHAI ROBB KAMI, KAMI MENZALIMI DIRI INI, JIKA TIADA DIAMPUNI, MASUKLAH KAMI KE DALAM GOLONGAN YANG RUGI....
Amin...
Jagalah Hati...

Tiada ulasan:

Catat Ulasan