Popular Posts

Selasa, 14 Jun 2011

BERSAUDARA DAN SALING MENASIHATI...


Api peperangan di lembah Badar telah padam. Perang ini berakhir dengan kemenangan Din al Haq (agama yang benar)  atas Din al Kufr. Sejumlah 14 mujahid muslimin syahid, 6 orang dari pihak Muhajirin dan 8 orang dari pihak Ansar. Di pihak lawan pula, sebanyak 70 orang tentera musyrik Mekah ditawan dan 70 orang lainnya tewas. Kebanyakan dari mereka adalah para pemuka dan pembesar Mekah.

Sebelum Islam datang, masyarakat Arab hidup dalam sistem ashabiyyah yang fanatik terhadap kabilah dan keturunan. Hubungan mereka kepada suku dan keturunan adalah hubungan hidup dan mati. “Bela saudaramu salah atau benar” itulah semboyan mereka yang diterjemahkan secara harfiah. Hidup dan mati mereka dipersembahkan untuk menjaga kehormatan dan keberlangsungan suku dan keturunan.

Dan di Perang Badar ini, perang pertama dalam sejarah perjalanan Islam, orang-orang Muhajirin Mekah khususnya, berperang melawan saudara keturunan dan suku mereka sendiri. Bahkan ada yang berperang melawan ayah, bapa saudara atau anaknya sendiri yang berbeza akidah. Umar bin Al-Khattab membunuh bapa saudaranya, ‘Ash bin Hisyam yang kafir. Abu Bakar berperang melawan anaknya Abdur Rahman yang ketika itu belum memeluk Islam.

Lain lagi kisah antara Mush’ab bin Umair dan saudara kandungnya Abu Aziz bin Umair. “Perkuat ikatannya kerana ibunya adalah orang yang kaya raya. Siapa tahu ia akan menebus anaknya dengan tawaran yang mahal” pinta Mush’ab kepada orang Ansar yang menawan Abu Aziz sebagai tawanan Perang Badar.

Beginikah caramu memperlakukan saudara kandungmu?‘ tanya Abu Aziz hairan. “Kamu bukan saudaraku. Tapi orang yang menahanmu itulah saudaraku” jawab Mush’ab dengan tegas.


Islam telah merenjut tali persaudaraan antara sesama pemeluknya tanpa mengenal batas hubungan darah, warna kulit, status sosial dan batas negara. Dan hal tersebut telah dipraktikkan secara sempurna oleh generasi pertama Islam para sahabat Nabi.

Rasa persaudaraan yang dilahirkan Islam buat pemeluknya telah melahirkan sifat solidariti sosial yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Muslim dan dalam peradaban manusia. Al-Quran mengabadikan realiti tersebut melalui firman-Nya, “Dan mereka mengutamakan atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan ” .

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut mengatakan bahawa ada seorang lelaki mendatangi Rasulullah saw, “Ya Rasulullah saya sedang tertimpa kesusahan” kata orang tadi mengadukan nasibnya. Si lelaki tadi disuruh mendatangi rumah isteri-isteri Baginda saw. Namun ia tidak mendapat bantuan kerana mereka juga tidak memiliki apa-apa.

Adakah seseorang yang mahu menjamunya malam ini? Semoga Allah merahmatinya” seru Rasulullah saw kepada para sahabatnya.

Saya ya Rasulullah” jawab Abu Thalhah orang Ansar menyanggupi.

Ini tamu Rasulullah saw, sediakan semua jamuan untuknya dan jangan disisakan” pinta Abu Thalhah kepada isterinya setelah ia tiba di rumah. “Tapi kita tidak ada  makanan apa pun, kecuali makanan untuk anak-anak sahaja” jawab isterinya sedikit sedih.

Jika anak-anak minta makan, ajaklah mereka  tidur. Kemudian kamu ke sinilah lalu matikan lampu dan biarlah kita sekeluarga lapar malam ini“ Pada pagi esoknya, Abu Thalhah bertemu Rasulullah saw, lalu Baginda saw bersabda “Allah merasa kagum kepada dia dan isterinya” kata Rasulullah memuji.

Islam telah mengikrarkan bahawa hubungan sesama Muslim adalah bersaudara. “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara” . Ayat ini telah meletakkan dasar keimanan sebagai tali pengikat rasa ukhwah. Perbezaan warna kulit, suku bangsa dan status sosial telah disatukan Islam dalam kerangka Iman. Islam mengutamakan seseorang berdasarkan status takwanya.

Allah berfirman “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu”.

Rasa ukhwah yang tumbuh pada tiap hati orang mukmin merupakan nikmat Allah swt yang perlu di ingat. Ukhwah di dalam Islam mempunyai erti tersendiri. Penyebutan ukhwah -sebagai suatu nikmat,  didahulukan dari penyebutan diselamatkannya orang-orang yang beriman dari neraka .

Rasa ukhwah akan tumbuh subur jika sifat keakuan dan cinta dunia dikubur sedalam-dalamnya. Untuk menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri, Rasulullah saw menjadikan rasa cinta kepada sesama Muslim sebagai bentuk kesempurnaan Iman.


Tidak sempurna iman seseorang hingga ia menginginkan bagi saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya

Dan nilai-nilai keduniaan yang akan menjadi penghambat tumbuhnya rasa ukhwah akan sirna jika manusia melihat dan merenung asal-usulnya dan menyedari bahawa kemuliaan yang hakiki di sisi Allah dinilai dari sisi ketakwaannya.

Nabi Muhammad saw bersabda, “Wahai manusia, Robb kalian satu dan bapa kalian satu. Kalian berasal dari Adam, dan Adam dari tanah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak ada keutamaan bangsa Arab atas bangsa lain, tidak pula bagi bangsa lain atas bangsa Arab. Tidak ada keutamaan bagi kulit merah atas kulit putih, dan bagi kulit putih atas kulit merah melainkan dengan takwanya.” (HR. Ahmad).

Penyatuan sosial di kalangan umat muslimin ada dua cabang, iaitu dalam cabang akhlak dan material. Hubungan dalam makna material terdiri daripada memenuhi keperluan masyarakat, perasaan ikut mengalami kesusahan yang dideritai oleh anggota masyarakat, kesediaan untuk membantu memperjuangkan kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan layanan terhadap seluruh anggota masyarakat dalam hal-hal yang menguntungkan mereka.

Sedangkan dalam hubungan sosial melalui cabang akhlak pula diwujudkan dalam bentuk kemahuan untuk mengajak sesama kita untuk mengakui dan mengikuti kebenaran serta menjauhi segala kemungkaran (al amru bil ma’ruf wannahyu ‘anil munkar)

Ukhwah sejati adalah ukhwah yang dibina atas dasar keimanan. Rasa ukhwah yang dibina bukan atas dasar iman, sama ada ia melibatkan kepentingan peribadi atau kelompok tertentu hanya akan berfungsi jika aspek yang menguntungkan kepentingan tadi ada. Tanpa dasar keimanan, persaudaraan hanya akan menjadi alat untuk meraih kepentingan duniawi, tidak lebih dari itu.

Termasuk dari lima orang pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar. Syadina Abu Bakar ra adalah teman rapat Rasulullah saw. Kedua-duanya telah lama berteman, jauh sebelum Nabi saw di angkat menjadi Rasulullah. Dan dalam persahabatan, Syadina Abu Bakar ra berjaya mengIslamkan Usman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdur Rahman bin Auf, Sa’ad bin Abi Waqqas dan Thalhah bin Ubaidillah . Di sini, Syadina Abu Bakar ra menggunakan hubungan persahabatan untuk menyebarkan Islam kepada teman-temannya yang dikenal pasti memiliki keperibadian unggul.

Menasihati teman yang kita akrab kemungkinan untuk diterima adalah lebih besar. Nasihat tidak semestinya harus diterima, adakala tidak diterima sama sekali. Kita perlukan waktu dan pengulangan nasihat agar dapat diterima. Al-Quran dan Al-Hadis pun menggunakan bahasa ‘pengulangan’ untuk suatu perintah tertentu.

Allah mengulang-ulang  ayat yang ertinya “maka nikmat Robb kamu yang manakah yang kamu dustakan” sebanyak 30 kali dalam satu surat . Tentunya ayat tersebut dilatarbelakang dengan hal yang tidak sama. Ikhlas dan sabar adalah syarat mutlak untuk menasihati. Nasihat itu sendiri adalah agama.

Jaga akhlak dan harga diri kita dengan memberi nasihat sesuai apa yang kita kerjakan. Bercerminlah sebelum menasihati. Orang akan mencemuh terhadap orang yang mengatakan apa yang tidak diperbuatnya. Allah pun amat benci terhadap orang yang bersifat seperti itu. Meniru matahari yang selalu menerangi alam tanpa harus memusnahkan diri, rasanya lebih  bijaksana daripada menjadi sebatang lilin yang menerangi sebuah ruang gelap tapi dengan membakar diri sendiri. Wallahu` alam.

Jagalah Hati…

Wassalam.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan