Popular Posts

Jumaat, 24 Jun 2011

KAMI ANAK YATIM II...


Segala puji bagi Allah swt yang mengurniakan rezeki tanpa batas, yang Maha Pemurah lagi Maha Pemberi. Selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikut Baginda saw yang setia hingga Hari Kiamat.

Saudara Muslimku ! Alangkah banyaknya duka dan derita yang mengisi kehidupan ini. Ia memang tidak belas kasihan kepada sesiapa pun. Dan tidak ada seorang pun yang dapat meneguk air yang benar-benar jernih dari gelas kehidupan ini.

Dalam kehidupan ini, manusia beralih dari keadaan-keadaan bahagia kepada keadaan-keadaan menderita. Tidak ada bezanya, yang masih kecil mahupun yang sudah dewasa. Penjara-penjara kehidupan dan beban-beban beratnya cuma berbeza-beza tahap. Ada yang kecil dan berlaku beberapa saat saja, ada pula yang besar, dan berlangsung dalam masa yang panjang.

Saudara Muslimku ! Ini adalah gambaran dari sebahagian derita kehidupan itu, yang dialami oleh sebahagian orang di antara kita, yang kepahitannya mereka rasakan dalam masa yang panjang!

Kepahitan yang dirasakan oleh orang-orang fakir dan lemah itu, yang lebih dulu merasakan pahitnya kehidupan sebelum manisnya.

Tahukah kita, siapa orang-orang fakir itu ?

Mereka adalah anak-anak yatim! Mereka adalah anak-anak kecil, yang kehilangan susuk yang mencarikan nafkah bagi mereka sebelum mengerti apa itu nafkah, apa itu pekerjaan. Bahkan mereka adalah anak-anak yang kehilangan susuk yang membimbing mereka, sebelum mengenal apa-apa. Merekalah anak yatim! Anak yang dikejutkan oleh kematian ayahnya, sebelum sempat merasakan manisnya kasih sayang ayah, sebelum mereka merasakan perlindungan tangan yang perkasa itu!

Saudara Muslimku ! Kita sudah tahu, siapakah anak yatim itu! Wahai diri yang memiliki hati yang penyayang ! Tahukah kita, apa kewajipan kita terhadap mereka?

Saudara Muslimku ! Islam telah mendorong pemeluknya agar memiliki akhlak mulia. Salah satu akhlak mulia itu adalah menyantuni atau berbuat baik terhadap anak yatim.

Sesungguhnya, anak yatim adalah manusia yang paling memerlukan pertolongan dan kasih sayang. Kerana ia adalah anak yang kehilangan ayahnya pada saat ia 
sangat memerlukannya. Mereka perlukan pertolongan dan kasih sayang kita, kerana ia tidak mungkin mendapatkan kasih sayang ayahnya yang telah tiada.

Jika kita melihat seseorang yang penyayang kepada anak-anak yatim dan menyantuni mereka, maka ketahuilah bahawa ia adalah seorang yang berbudi dan berakhlak mulia.

Suatu ketika Saib bin Abdullah ra datang kepada Nabi saw, maka Nabi saw bersabda kepadanya, “Wahai Saib, perhatikanlah akhlak yang biasa kamu lakukan ketika kamu masih dalam jahilliyah, laksanakan pula ia dalam masa keIslaman. Jamulah tamu, muliakanlah anak yatim, dan berbuat baiklah kepada tetangga.” ( Ahmad dan Abu Daud, Shahih Abu Daud, Al-Albani)

Dalam sebuah atsar disebutkan riwayat dari Nabi Daud as, yang berkata, “Bersikaplah kepada anak yatim, seperti seorang bapa yang penyayang.” (Bukhari)

Saudara Muslimku ! Kasih sayang dan berbuat baik kepada anak yatim, sebagaimana yang telah saya sampaikan kepada kita semua adalah sebahagian dari akhlak dan sikap orang-orang yang mulia. Ia tidak dapat dilakukan, kecuali oleh seorang hamba yang mulia, yang menghimpun budi pekerti mulia, yang mencintai kebajikan.

Abdullah bin Umar ra tidak pernah memakan makanan, kecuali dimeja makannya ada seorang anak yatim yang makan bersamanya.

Jadilah orang seperti itu, saudaraku ! Seorang yang penyantun, lemah lembut, dan berupaya berbuat kebaikan kepada anak yatim, mengusap air mata mereka dengan tangan dan harta kita serta memasukkan perasaan gembira ke dalam hati mereka.

Ketahuilah, bahawa jika kita mendapat taufik untuk melaksanakan itu, maka kita benar-benar manusia yang beruntung. Yang berhak mendapat gelar “Seorang yang Berbudi”.


KEPADA KITA YANG INGIN MENEMANI NABI DI SYURGA

Saudara muslimku ! Masuk syurga adalah kejayaan paling tinggi yang diraih oleh orang-orang yang beriman. Bagaimana pula dengan menemani Rasulullah saw di dalamnya? Itu adalah darjat yang akan diraih oleh orang-orang yang menyantuni anak yatim.

Rasulullah saw bersabda, “Aku dan orang-orang yang mengasuh/menyantuni anak yatim di Syurga seperti ini”, Kemudian Baginda saw memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah seraya sedikit merenggangkannya. (Bukhari)

Imam Ibnu Bathol ra berkata, “Orang yang mendengar hadis ini wajib melaksanakannya, agar ia dapat menjadi sahabat Baginda saw di syurga. Di Akhirat, tidak ada kedudukan yang lebih utama dari itu." 

Al-Hafiz Ibnu Hajar ra berkata, “Isyarat ini cukup untuk menegaskan kedekatan kedudukan pemberi santunan kepada anak yatim dan kedudukan Nabi saw, kerana tidak ada jari yang memisahkan jari telunjuk dengan jari tengah.”

Saudara Muslimku ! Tahukah kita, apa hasil yang akan diperolehi dengan menyantuni dan mengasihi anak yatim, apa sikap kita saudaraku, terhadap kebaikan ini ?

Jika kita termasuk orang-orang yang mampu, apakah kita pernah berfikir untuk menyantuni seorang anak yatim, sehingga kita menjadi sahabat Baginda saw di syurga? Untuk menyantuni anak yatim, kita tidak perlu memiliki kekayaan yang melimpah. Melainkan, siapa yang memelihara seorang anak yatim, memberinya makan dengan makanan yang sehari-hari kita makan, memberinya minum dengan minuman yang biasa kita minum, maka, insya Allah, kita akan memperolehi kedudukan tersebut.

Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa yang mengikutsertakan seorang anak yatim di antara dua orang tua yang muslim, dalam makan dan minumnya, sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk syurga.” (Abu Ya'la dan Thabrani, Shahih At Targhib, Al-Albaniy)

Wahai diri yang ingin memperolehi apa yang bermanfaat bagi dirinya, jika kita mendapat kesempatan untuk berbuat baik terhadap anak yatim, jangan sekali-kali kita sia–siakan. Jika kita tidak menyukai hal itu dan menyia-nyiakannya, maka fikirkanlah pahala bagi orang yang menyantuni anak yatim. Tidakkah kita ingin menjadi sahabat Baginda saw di syurga nanti ?!.

MULIAKANLAH ANAK YATIM, NESCAYA HATI KITA MENJADI LEMBUT DAN KEPERLUAN KITA DIPENUHI

Saudara Muslimku ! Jika kita mengeluhkan kerana hati kita yang keras, maka berbuat baik terhadap anak yatim merupakan kaedah yang dapat menjadikan hati kita lembut serta lunak. Ia adalah ubat diwasiatkan oleh Rasulullah saw yang telah diutus dengan membawa petunjuk dan kebenaran.

Diriwayatkan oleh Abu Darda’ ra yang berkata, “Ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi saw mengeluhkan kekerasan hatinya. Nabi saw pun bertanya, “ Sukakah kamu, jika hatimu menjadi lunak dan keperluan mu dipenuhi? Kasihilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu, nescaya hatimu menjadi lunak dan keperluan mu akan dicukupkan.” “ (Thabrani, Targhib, Al Albaniy)

Saudara Muslimku ! Sesungguhnya, mengasihi anak yatim merupakan cara untuk melunakkan hati dan mengupayakan terpenuhnya keperluan kita. Sebab, orang yang mengasihi anak yatim telah meletakkan dirinya seperti ayahnya. Seorang ayah, secara nalurinya memiliki watak sayang dan mengasihi anak-anaknya. Adapun orang yang mengasihi anak yatim memiki satu sifat lain, iaitu mengasihi anak yang bukan anak kandungnya.

Barangsiapa keadaannya seperti itu, maka dihatinya terhimpun cahaya yang dapat melembutkan hatinya, sekalipun sebelumnya ia memiliki hati yang keras.

Tidak diragukan lagi, ini merupakan ubat yang mujarab. Kita tidak akan pernah mendapati orang yang menyantuni anak yatim, kecuali pasti memiliki hati yang pengasih.

Kebalikan dari ini, kita tidak akan menjumpai seorang pun yang tidak mengasihi anak yatim, kecuali ia memiliki hati yang keras dan berakhlak buruk.

Manfaat lain dari tindakan mengasihi anak yatim yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah saw kepada seorang yang bertanya kepada Baginda saw adalah, “Bahawa meyantuni anak yatim merupakan cara dicukupkan keperluan dan terwujudnya apa yang dicari”

Sesungguhnya, orang yang berbuat kebaikan kepada anak orang lain adalah orang yang telah memasukkan rasa gembira di hati mereka. Tidak diragukan lagi, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakannya, kerana Allah swt Maha Pengasih dan Mencintai semua orang yang pengasih.

Rasulullah saw bersabda, “Orang-orang yang pengasih, akan dikasihi oleh Ar Rahman (yang Maha Pengasih). Kasihilah siapa yang ada di bumi, nescaya engkau dikasihi oleh yang di langit.” ( Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain )

Saudara Muslimku ! Kasihilah anak yatim, nescaya Allah akan memperbaiki urusan dunia dan akhirat kita.


BAGAIMANA CARA BERBUAT BAIK KEPADA ANAK YATIM

Saudara Muslimku ! Berbuat baik kepada anak yatim, dapat dilakukan dengan beberapa cara:
a. Memberi mereka makan dan pakaian serta menanggung keperluan asasnya.

b. Mengusap kepalanya serta menunjukkan kasih sayang kepadanya. Tindakan ini akan mempunyai pengaruh besar terhadap kejiwaan anak yatim. Ibnu Umar ra jika melihat anak yatim, beliau mengusap kepalanya dan memberinya sesuatu.

c. Membiayai persekolahan mereka, sebagaimana seseoang  ingin menyekolahkan anaknya.

d. Mendidiknya dengan ikhlas, sebagaimana keikhlasanya dalam mendidik anak kandungnya sendiri.

e. Jika ia melakukan perbuatan yang mengharuskan di beri hukuman, maka bersikap lemah-lembut dalam mendidiknya.

f. Bertakwa kepada Allah dalam menjaga harta anak yatim, jika anak yatim itu mempunyai harta kekayaan. Jangan sampai hartanya di habiskan kerana menginginkan agar anak yatim itu kelak tidak meminta hartanya kembali. Sebaliknya, hartanya harus di jaga, sehinga ketika ia telah dewasa, harta tersebut dikembalikan kepadanya.

g. Mengembangkan harta anak yatim dan bersikap ikhlas di dalamnya, sehingga hartanya tidak habis dan boleh pula dizakatkan.

Saudara Muslimku ! Inilah beberapa gambaran tentang cara berbuat baik kepada anak yatim. Berbuat baik kepada anak yatim tidak hanya diperintahkan kepada orang-orang tertentu, akan tetapi setiap muslim diperintahkan untuk itu sebagaimana ia diperintahkan untuk melaksanakan semua amal yang baik dan soleh.

Jika Allah swt mengetahui ketulusan niat seorang hamba, nescaya Dia akan membantunya dalam melaksanakan perbuatan baik. Maka,hendaklah kita berkeinginan kuat untuk melasanakan amal-amal soleh, walaupun baru sekadar berniat di hati sampai suatu saat, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amal soleh.

Sungguh, tidak ada orang yang lebih lemah daripada orang yang tidak mampu menyelinapkan niat di hatinya untuk melasanakan amal-amal soleh.


KEPADA SETIAP MUSLIM

Saudara Muslimku ! Berbuatlah baik kepada anak yatim, selain merupakan akhlak yang mulia yang diserukan oleh Islam, ia juga hanya dilaksanakan oleh orang-orang yang berhati penyayang dan berjiwa bersih.

Masyarakat muslim, adalah masyarakat yang diikat oleh ajaran-ajaran mulia yang diserukan oleh Islam

Ia adalah masyarakat yang telah digambarkan oleh Rasulullah saw dalam gambaran yang indah, ketika Baginda saw bersabda, “Engkau melihat orang-orang beriman itu dalam hal kasih sayang dan saling mencintai di antara mereka, adalah seperti satu tubuh, jika ada satu bahagian yang mengeluh (sakit), maka seluruh tubuh akan merasakan sakit dengan tidak tidur dan resah.” (Bukhari dan Muslim)

Gambaran ini memberitahukan kepada kita bagaimana sepatutnya keadaan dalam masyarakat muslim itu.

Anak yatim adalah sebahagian dari masyarakat muslim. Ia berhak terhadap apa yang menjadikan hak anggota masyarakat muslim lainnya, dan berkewajipan sebagaimana kewajipan anggota masyarakat muslim lainnya. Seluruh kaum muslimin wajib berbuat baik kepada anak yatim, menyantuninya, dan menggantikan kasih sayang ayahnya, serta memberikan kepadanya apa yang biasa mereka berikan kepada anak-anak dan isteri mereka.

Saudara Muslimku ! Tidaklah sukar bagi kita untuk mengambil seorang anak yatim, memberi makanan seperti yang biasa kita makan sehari-hari, memberi pakaian seperti pakaian yang biasa kita pakai, dan menjadikannya sebagai salah seorang anak kita.

Hendaklah, perbuatan baik kita ini didasarkan pada niat tulus untuk mencari redha Allah swt. Dengan harapan, kita dapat menjadi salah seorang dari mereka yang digambarkan oleh Allah swt dalam firman-Nya, “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keredhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan (azab) Robb kami pada suatu hari yang (dihari) orang-orang bermuka masam penuh kesakitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka (dengan) syurga dan (pakaian) sutera.” ( QS Al-Insan : 8-12)

Semoga Allah memberikan taufik kepada kita saudara muslimku, untuk melakukan amal-amal soleh. Semoga Allah menolong kita semua untuk tetap melaksanakan amal-amal soleh itu sampai tiba saat kematian.

Segala puji bagi Allah swt, selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada nabi kita, Muhammad saw, juga kepada segenap keluarga dan sahabat serta pengikut Baginda saw yang setia hingga Hari Kiamat.

 Jagalah Hati…

Wassalam.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan