Popular Posts

Khamis, 29 September 2016

SEJARAH KERTAS 3: Q&A MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

Soalan 1 :


a. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penggubalan dasar luar Negara Malaysia
F1 Faktor Sejarah


H1a Semasa zaman kesultanan Melayu Melaka telah terjalin hubungan luar dengan negara-negara seperti China, Arab, Siam dan negeri-negeri kepuluan Melayu yang lain.


H1b Hubungan luar ini berbentuk hubungan perdagangan.


H1c Pada waktu itu juga terdapatnya hubungan luar dengan Melayu Serumpun di Kepulauan Melayu termasuklah dengan negara-negara seperti Indonesia, Brunei dan Malaysia.


H1d Hubungan luar dengan negara-negara Komanwel juga telah dijalankan selepas negara kita mencapai kemerdekaan.


H1e Malaysia juga mengamalkan dasar Pro-Barat kerana ancaman Komunis.


H1f Ini kerana Malaysia masih bergantung kepada kuasa Barat dari segi ketenteraan kerana masih belum mempunyai kekuatan ketenteraan.
F2 Faktor Ekonomi


H2a Negara Malaysia mengamalkan ekonomi pasaran bebas dengan menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia.


H2b Ia dalam usaha untuk membangunkan ekonomi Malaysia.


H2c Malaysia adalah negara pengeluar bijih timah dan getah yang terbesar sejak zaman penjajah.


H2d Pada waktu itu telah terjalin hubungan ekonomi antara Malaysia dengan negara- negara maju seperti Britain dan Amerika Syarikat.


H2e Setelah mencapai kemerdekaan, Malaysia masih mengharapkan pasaran dan juga modal dari negara-negara tersebut.


H2f Langkah-langkah menggalakkan pelaburan asing juga memperlihatkan Malaysia
mengadakan hubungan luar dengan Jepun.


H2g Melalu Dasar Pandang ke Timur,Pelaburan asing juga telah digalakan dari negara-negara di Timur terutama Jepun dan Korea.


H2h Malaysia juga menjalankan hubungan baik dengan negara-negara sedang membangun dan juga negara-negara Islam bagi meningkatkan pasaran barangan keluaran Malaysia di samping mengadakan pelaburan di negara berkenaan.
F3 Faktor Politik


H3a Malaysia mengamalkan pemerintahan Demokrasi berparlimen dan berhak menentukan hala tuju masa depannya sendiri berdasarkan prinsip keamanan sejagat.


H3b Dasar Luar Malaysia lebih menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain.


H3a Contohnya dasar luar yang menyokong Palestin bagi mewujudkan kemanan di Asia Barat.


H3c Malaysia juga berpegang teguh kepada Prinsip-prinsip dan Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi memelihara keamanan dunia.


H3d Semua resolosi yang dikeluarkan oleh PBB bagi mencapai dan mengekalkan kemanan dunia disokong oleh Malaysia.
F4 Faktor Geografi


H4a Kedudukan Malaysia yang terletak di Asia Tenggara adalah strategik.


H4b Kedudukannya adalah bersempadan dengan dengan hampir kebanyakan negara di rantau ini seperti Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina dan Brunei.


H4c Perairan Malaysia juga menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan dunia.


H4d Oleh itu keselamatan serantau akan mempengaruhi dan meninggalkan kesan terhadap keselamatan Malaysia.
F5 Faktor Demografi


H5a Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai penduduk yang majoritinya beragama Islam


H5b Oleh itu Malaysia menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam.


H5c Malaysia juga tidak mengadakan hubungan dengan Israel disebabakan dasar negara berkenaan yang menceroboh dan menindas penduduk Palestin.


H5d Malaysia juga memberikan kebebasan yang sepenuhnya kepada rakyat yang berbilang kaum dan agama untuk menganut agama masing-masing.


H5e Malaysia juga telah menentang keras Amalan Dasar Aparteid yang diamalkan di Afrika Selatan kerana negara berkenaan membezakan taraf mengikut warna kulit.


H5f Malaysia juga tidak menjalankan sebarang hubungan diplomatik dengan negara berkenaan sehinggalah undang-undang dasar apartheid dihapuskan oleh kerajaan Afrika Selatan.
b. Huraikan bentuk hubungan Negara kita semasa pemerintahan Tun Abdul razak dan Tun Hussein Onn


F1 Menjelang tahun 1970-an dasar luar Malaysia telah berubah kepada dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara.


F2 Perubahan ini adalah disebabkan oleh :


H2a AMDA tidak lagi memainkan peranannya


H2b Kurangnya pengaruh Britain di Timur


H2c Pergolakkan di Vietnam yang melibatkan Amerika Syarikat dan China.


F2 Malaysia juga telah mengisytiharkan konsep zon aman, bebas dan Berkecuali atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality ( ZOPFAN )


F3 Ia dibuat untuk mencapai matlamat dasar Luar Malaysia yang bebas, aman dan berkecuali.
F4 Malaysia juga telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis seperti China, Jerman Timur, Korea Utara, Vietnam Utara dan Mongolia.


F5 Malaysia juga telah mengadakan hubungan diplomatik dengan Vietnam pada tahun 1976.


F6 Malaysia juga telah berjaya mengatasi masalah pelarian Vietnam dengan kerjasama negara-negara Jiran.
Soalan 2 :

a. Huraikan faktor-faktor yang memaksa Kuasa Paksi bertemu dengan kuasa Bersekutu dalam Perang Dunia Kedua


F1 Kegagalan perjanjian Versailles untuk menyelesaikan masalah perang Dunia Pertama


H1a telah menyebabkan timbulnya perasaan tidak puas hati di kalangan Negara yang terlibat.


F2 Negara Jerman tidak puas hati dengan perjanjian Versailles


H2a kerana negaranya telah kehilangan banyak tanah jajahan.


F3 Jerman juga terpaksa membayar pampas an perang yang tinggi


H3a di samping terpaksa mengurangkan saiz angkatan tenteranya.


H3b Keadaan ini telah menyebabkan ramai rakyatnya menganggur.


F4 Kemunculan seorang pemimpin baru Jerman iaitu, Adolf Hitler yang telah berjaya menguasai Jerman melalui partinya National Socialist.


F5 Hitler telah bertindak melanggar syarat perjanjian Versailles


H5a membina sebuah angkatan tentera yang besar.


F6 Di Negara Rusia, Pihak komunis telah berjaya mengalahkan pihak lawan yang dibantu oleh Amerika Syarikat, Britain, Perancis dan Jepun.


H6a Kemunculan Vladimir Putin telah mengukuhkan lagi ideologi komunis di Rusia.


F7 Pada tahun 1922, Negara Rusia telah dikenali sebagai Kesatuan Republik Sosialis Soviet atau Union Of Soveit Socialists Republics ( USSR ).


H7a Pada tahun 1924, Joseph Stalin telah mengambil alih USSR setelah kematian Vladimir Lenin.


F8 Di Negara Itali pula, muncul pemimpin Benito Mussolini yang telah menjajah Habsyah ( Ethiopia ).


H8a Pada tahun 1940, Benitto telah menceroboh Perancis.


F9 Di Timur pula, telah muncul kuasa Jepun sebagai sebuah kuasa yang ingin menguasai Negara-negsara Di Timur.


H9a Mereka merasa bertanggungjawab untuk membebaskan Negara-negara di sebelah Timur daripada penjajahan Barat


F10 Dari Segi ekonomi perang ini telah menyebabkan berlakunya kemelesetan ekonomi di dunia.

F11 Pada Tahun 1929, Kemelesetan ekonomi telah melanda Amerika Syarikat dan seterusnya telah merebak ke bahagian lain di dunia


F12 Kegagalan Amerika Syarikat memberikan pinjaman kepada Jerman telah menyebabkan Jerman tidak berupaya membayar hutang peperangan.


F13 Negara-negara Eropah yang lain seperti Britain, Perancis dan Itali telah mengurangkan peruntukkan dalam bidang ketenteraan disebabkan oleh masalah ekonomi.


F14 Bagi Negara Jerman pula, mereka telah melakukan pekara yang sebaliknya iaitu
degan bertindak mengukuhkan ketenteraannya dan menjalankan dasar perluasan kuasa.


H14a Ini untuk mengalihkan perhatian rakyatnya daripada masalah ekonomi.


F15 Pekara ini juga telah dijalankan oleh Kuasa Jepun di Timur.
b. Perang Dunia Kedua membawa kesan yang nyata dalam bidang politik, social dan ekonomiKesan Politik


F1 Perang Dunia Kedua ini telah memecahkan Negara-negara di Eropah.


F2 Perang Dunia Kedua ini telah menyebabkan Negara Jerman terbahagi kepada dua iaitu Jerman Barat dan Jerman Timur.


F3 Sistem Imperialisme barat juga telah runtuh


H3a Banyak tanah jajahan telah mencapai kemedekaan daripada kuasa-kuasa besar
Eropah seperti :


H3b Filipina telah mencapai kemerdekaan daripada Amerika Syarikat


H3c Belanda telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia


H3d Tanah Melayu dan India mendapatkan kemerdekaan daripada Britain.Kesan Ekonomi


F4 Masalah ekonomi telah ditinggalkan oleh Penjajah di Negara-negara yang baru merdeka.


F5 Mereka perlu membangunkan ekonomi secara sendiri tanpa bantuan daripada Negara-negara penjajah.Kesan Sosial


F6 Perang Dunia Kedua telah melibatkan jumlah korban nyawa yang besar .


F7 Kesedaran juga telah timbul tentang pentingnya kesejahteraan dan kedamaian di dunia.


F8 Kesedaran ini telah membawa kepada tertubuhnya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada Oktober 1945 bagi menggantikan Liga bangsa.
c. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang sewajarnya untuk mengelakkan tercetusnya peperangan


F1 Menjalinkan hubungan yang baik dengan semua Negara


F2 Menghormati kedaulatan Negara lain


F3 Mengelak daripada mencampuri urusan dalam Negara lain


F4 Mengelak daripada perlumbaan senjata


F5 Bersama-sama menentang pengganas


F6 Mendidik rakyat mencintai keamanan


F7 Memupuk sikap toleransi


F8 Meningkatkan kestabilan politik


F0 Menyokong Usaha memelihara keamanan sejagat
Soalan 3 :


a. Jelaskan maksud Perang Dingin


F1 Setelah tamatnya Perang Dunia Kedua, Berlaku Perang Dingin yang melibatkan
Amerika Syarikat dan Soveit Union.


F2 Perang Dingin ini berlaku disebabkan oleh ideologi dan fahaman politik yang berbeza.


F3 Persaingan kuasa antara Blok Kapitalis dan Blok Komunis telah berlaku yang diketuai oleh Amerika Syarikat dan soviet Union.


F4 Semasa Perang Dingin ini berlaku, tiada sebarang konflik bersenjata secara langsung antara kedua-dua blok tersebut.


F5 Blok-Blok tersebut ingin membuktikan kekuatan masing-masing


H5a dengan menyebarkan pengaruh dan memajukan kepentingan masing-masing di Eropah dan juga di Asia.


F6 Mereka menggunakan propaganda


H6a serta bantuan ekonomi


H6b dan ketenteraan untuk tujuan tersebut.


F7 Blok Komunis dan Kapitalisme telah cuba untuk mempengaruhi pegangan Negara-negara Dunia Ketiga


H7a dengan menawarkan bantuan pertahanan dan ekonomi.
b. Terangkan sebab-sebab berlakunya Perang Dingin


F1 Perang Dingin ini berlaku disebabkan oleh ideologi dan fahaman politik yang berbeza.


F2 Persaingan kuasa antara Blok Kapitalis dan Blok Komunis telah berlaku yang diketua oleh Amerika Syarikat dan soviet Union.


F3 Semasa Perang Dingin ini berlaku, tiada sebarang konflik bersenjata secara langsung antara kedua-dua blok tersebut.


F4 Blok-Blok tersebut ingin membuktikan kekuatan masing-masing


H4a dengan menyebarkan pengaruh


H4b dan memajukan kepentingan masing-masing di Eropah dan juga di Asia.


F5 Mereka menggunakan propaganda


H5a serta bantuan ekonomi


H5b dan ketenteraan untuk tujuan tersebut.


F6 Blok Komunis dan Kapitalisme telah cuba untuk mempengaruhi pegangan Negara-negara Dunia Ketiga


H6a dengan menawarkan bantuan pertahanan dan ekonomi.
c. Huraikan kesan-kesan Perang Dingin


F1 Perang Dingin telah menyebabkan wujudnya pembentukan blok dunia


H1a iaitu penubuhan NATO,


H1b Pakatan Warsaw


H1c dan Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara ( SEATO ).


F2 NATO ialah pakatan tentera negara-negara Pro demokrasi yang diketuai oleh Amerika Syarikat.


F3 Warsaw pula adalah tindabalas Penubuhan NATO,


H3a iaitu Negara-negara Pro-Komunis yang diketuai oleh Soveit Union.


F4 SEATO pula adalah pertubuhan yang telah disusun oleh Amerika Syarikat
H4a untuk membendung pengaruh Komunis di Asia Tenggara.


F5 Perang Dingin juga telah menyebabkan berlaku perlumbaan senjata di antara kuasa Kapitalisme dan komunis
Soalan 4 :


a. Huraikan sumbangan Malaysia setelah menganggotai Pergerakan Negara-negara Berkecuali


F1 Pada tahun 1989, Malaysia telah diberi penghormatan apabila dipilih sebagai naib presiden dalam kemuncak NAM di Belgrade, Yugoslavia.


F2 Malaysia juga telah dilantik sebagai ahli kumpulan 16 yang membincangkan isu kerjasama politik negara anggota


F3 Malaysia juga telah menjadi tuan rumah kepada Sidang Kemuncak NAM yang ke-13 pada tahun 2003.


F4 Dalam sidang kemuncak Ketujuh di New Delhi pad tahun 1987,


H4a Malaysia telah membuat beberapa usul bagi membela kepentingan negara-negara sedang membangun.


F5 Membangkitkan isu palestin, kerjasama ekonomi dan isu benua antartika


F6 Dalam Sidang kemuncak Kelapan di Harare ( Zambabwe ),


H6a Malaysia telah mengemukakan cadangan bagi menghapuskan dasar aparteid di Afrika Selatan.


F7 Deklarasi Kuala Lumpur menekankan usaha menghidupkan meghidupkan kembali NAM dan pernyataan bersama telah dikeluarkan tentang kedudukan Palestin dan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq.
b. Terangkan peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan OIC


F1 Malaysia telah memainkan peranan yang penting dalam pertubuhan ini apabila Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Setiausaha Agong OIC yang pertama.


F2 Malaysia juga telah menjadi perantaraan dalam menyelesaikan peperangan Iran- Iraq.


F3 Malaysia juga telah memberikan sokongan kepada rakyat Palestin dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan semula tanah air mereka daripada Israel.


F4 Pada tahun 1974 dan 2003 Malaysia telah menjadi tuan rumah persidangan OIC.

F5 Pada tahun 2002, Malaysia telah menganjurkan Persidangan luar biasa bagi menentang pengganas di kalangan negara Islam.


F6 Malaysia juga telah memberikan bantuan kepada pelajar negara OIC untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa ( UIAM ).


F7 Malaysia juga telah mengesyorkan penggunaan dinar emas di kalangan negara Islam untuk urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi yang lain
Soalan 5 :


a. Apakah isu-isu antarabangsa yang pernah disuarakan oleh Malaysia dalam NAM


F1 Pada tahun 1989, Malaysia telah diberi penghormatan apabila dipilih sebagai naib presiden dalam kemuncak NAM di Belgrade, Yugoslavia.


F2 Malaysia juga telah dilantik sebagai ahli kumpulan 16 yang membincangkan isu kerjasama politik negara anggota


F3 Malaysia juga telah menjadi tuan rumah kepada Sidang Kemuncak NAM yang ke-13 pada tahun 2003.


F4 Dalam sidang kemuncak Ketujuh di New Delhi pad tahun 1987,

H4a Malaysia telah membuat beberapa usul bagi membela kepentingan negara-negara sedang membangun.


F5 Membangkitkan isu palestin, kerjasama ekonomi dan isu benua antartika


F6 Dalam Sidang kemuncak Kelapan di Harare ( Zambabwe ),


H6a Malaysia telah mengemukakan cadangan bagi menghapuskan dasar aparteid di Afrika Selatan.


F7 Deklarasi Kuala Lumpur menekankan usaha menghidupkan meghidupkan kembali NAM dan pernyataan bersama telah dikeluarkan tentang kedudukan Palestin dan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq.
b. Jelaskan Sumbangan Malaysia dalam OIC


F1 Malaysia telah memainkan peranan yang penting dalam pertubuhan ini apabila Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Setiausaha Agong OIC yang pertama.


F2 Malaysia juga telah menjadi perantaraan dalam menyelesaikan peperangan Iran- Iraq.


F3 Malaysia juga telah memberikan sokongan kepada rakyat Palestin dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan semula tanah air mereka daripada Israel.


F4 Pada tahun 1974 dan 2003 Malaysia telah menjadi tuan rumah persidangan OIC.


F5 Pada tahun 2002, Malaysia telah menganjurkan Persidangan luar biasa bagi menentang pengganas di kalangan negara Islam.


F6 Malaysia juga telah memberikan bantuan kepada pelajar negara OIC untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa ( UIAM ).


F7 Malaysia juga telah mengesyorkan penggunaan dinar emas di kalangan negara Islam untuk urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi
Soalan 6 :


a. Jelaskan matlamat penubuhan ASEAN


F1 Mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara


F2 Membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi sosial dan kebudayaan.


F3 Meningkatkan taraf hidup penduduk melalui kerjasama dalam bidang pertanian, perdagangan dan perindustrian.


F4 Memberikan kerjasama dan membantu dalam bentuk latihan dan penyelidikan.


F5 Mengadakan hubungan yang erat dengan persatuan atau pertubuhah serantau dan antarabangsa.
b. Terangkan Usaha-Usaha yang dijalankan oleh ASEAN dalam mewujudkan kawasan yang aman, bebas dan berkecuali.


F1 ASEAN adalah sebuah pertubuhan yang kuat sebagai asas untuk menjalinkan kerjasama serantau.


F2 Pada bulan November 1971, Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN telah diadakan di Kuala Lumpur.


F3 Dalam Mesyuarat tersebut satu deklarasi bersama telah ditandatangani dan dikenali sebagai Deklarasi Kuala Lumpur.


F4 Di dalam deklarasi tersebut negara anggota ASEAN telah sepakat mengisytiharkan negara-negara ASEAN sebagai zon aman, bebas dan berkecuali. Ia juga dikenali sebagai Zone Of Peace, Free and Neutrality ( ZOPFAN )

Tiada ulasan:

Catat Ulasan