Popular Posts

Selasa, 19 April 2011

INDAHNYA ISLAM...


Sebenarnya, melihat kebaikan dalam segala hal merupakan ungkapan yang biasa. Dalam kehidupan kita sehari-harian, orang sering mengatakan, "Pasti ada hikmah di balik kejadian ini," atau, "Ini merupakan rahmat dari Allah."


Biasanya, ramai orang mengucapkan ungkapan-ungkapan tersebut tanpa memahami erti sebenarnya atau semata-mata hanya mengikuti kebiasaan masyarakat yang tidak ada maknanya. Kebanyakan mereka gagal memahami makna dari kata-kata tersebut atau bagaimana pemahaman itu diamalkan dalam kehidupan kita sehari-harian.


Pada dasarnya, kebanyakan manusia tidak sedar bahawa ungkapan-ungkapan tersebut tidak sekadar untuk diucapkan, tetapi mengandungi pengertian yang penting dalam kejadian setiap hari.


Realitinya, kemampuan melihat kebaikan dalam setiap kejadian, walau apa pun keadaannya -baik yang menyenangkan mahupun tidak, merupakan antara kualiti akhlak yang penting, yang timbul dari keyakinan yang tulus pada Allah, dan pendekatan tentang kehidupan yang disebabkan oleh keimanan. Pada akhirnya, pemahaman pada kebenaran ini menjadi sangat penting dalam memimpin seseorang tidak hanya untuk mencapai keberkatan hidup di dunia dan akhirat, tetapi juga juga untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang terus menerus.


Jika kita dianugerahkan pemahaman yang benar akan erti iman, pasti tidak ada kekecewaan pada apa pun yang terjadi dalam kehidupan ini. Sebaliknya, jika seseorang gagal melihat kebaikan dalam setiap peristiwa yang terjadi dan terperangkap dalam ketakutan, kebimbangan, keputus asaan, kesedihan, dan tenggelam dalam kenangan silam, ini menunjukkan kurangnya kemurnian iman. Keresahan sebegini harus segera dinyahkan dan kesenangan yang berasal dari keyakinan yang teguh harus diterima sebagai resam hidup yang penting.


Orang yang beriman mengetahui bahawa peristiwa yang pada awalnya dilihat tidak menyenangkan, termasuk hal-hal yang disebabkan oleh tindakannya yang salah, pada akhirnya akan bermanfaat baginya. Jika ia menyebutnya sebagai "kemalangan", "kecelakaan", atau "musibah", ini hanyalah untuk menarik pelajaran dari sebuah pengalaman. Dengan kata lain, orang yang beriman mengetahui bahawa ada kebaikan dalam apa pun yang terjadi. Ia belajar dari kesalahannya dan mencari cara untuk memperbaikinya. Bagaimanapun juga, jika ia jatuh dalam kesalahan yang sama, ia ingat bahawa semuanya memiliki maksud tertentu dan mudah saja memutuskan untuk lebih berhati-hati dalam kesempatan mendatang. Bahkan jika hal yang sama terjadi puluhan kali lagi, seorang muslim harus ingat bahawa pada akhirnya peristiwa tersebut adalah untuk kebaikan dan menjadi hak Allah yang kekal. Kebenaran ini juga dinyatakan secara panjang lebar oleh Rasulullah saw, "Aku mengagumi seorang mukmin kerana selalu ada kebaikan dalam setiap urusannya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur (kepada Allah) sehingga di dalamnya ada kebaikan. Jika ditimpa musibah, ia berserah diri (dan menjalankannya dengan sabar) bahawa di dalamnya ada kebaikan pula." (Muslim)


Hanya dalam kesedaran bahawa Allah menciptakan segalanya untuk tujuan yang baik sajalah hati seseorang akan menemukan kedamaian. Adalah sebuah rahmat yang besar bagi orang-orang beriman bila ia memiliki pemahaman akan kenyataan ini. Seseorang yang jauh dari Islam akan menderita dalam kesengsaraan yang berlanjutan. Ia terus-menerus hidup dalam ketakutan dan kebimbangan. Di sisi lain, orang beriman menyedari dan menghargai kenyataan bahawa ada tujuan-tujuan Ilahiah di sebalik ciptaan dan kehendak Allah.


Oleh itu, adalah memalukan bagi orang yang mengaku beriman bila ia ragu-ragu dan ketakutan terus-menerus kerana selalu mengharapkan kebaikan dari kejahatan. Kejahilan terhadap kebenaran yang jelas dan sederhana, kurang teliti, dan kemalasan hanya akan mengakibatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Kita harus ingat bahawa takdir yang ditentukan Allah adalah benar-benar sempurna. Jika seseorang menyedari adanya kebaikan dalam setiap hal, dia hanya akan menemukan kurniaan dan maksud Ilahiah yang tersembunyi di dalam semua kejadian rumit yang saling berhubungan. Walaupun ia mungkin memiliki banyak hal yang mesti diperhatikannya setiap hari, seseorang yang memiliki iman yang kuat, yang dituntun oleh kearifan dan hati nurani tidak akan membiarkan dirinya dihasut oleh tipu muslihat syaitan. Tanpa menghiraukan bagaimanapun, bila pun, atau di mana jua peristiwa itu terjadi, ia tidak akan pernah lupa bahawa pasti ada kebaikan di sebaliknya. Walaupun ia mungkin tidak segera menemui kebaikan tersebut, apa yang benar-benar penting baginya adalah agar ia menyedari adanya tujuan akhir dari Allah.


Berkaitan dengan sifat terburu-buru manusia, mereka kadang-kadang tidak cukup sabar untuk melihat kebaikan yang ada di dalam peristiwa yang menimpa mereka. Sebaliknya, mereka menjadi lebih agresif dan nekad dalam mengejar sesuatu walaupun hal tersebut sangat bertentangan dengan kepentingan yang lebih baik. Di dalam Al-Quran, hal ini disebutkan, "Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa." (al-Israa`: 11)


Meskipun demikian, seorang hamba harus berusaha melihat kebaikan dan maksud Ilahiah dalam setiap kejadian yang dihulurkan Allah di depan mereka, bukannya memaksa untuk diperbudak oleh apa yang menurutnya menyenangkan dan tidak sabar untuk mendapatkan hal itu.


Walau seseorang berusaha untuk mendapatkan status kewangan yang lebih baik, perubahan itu mungkin tidak pernah dapat di zahirkan. Tidaklah benar jika seseorang menganggap suatu keadaan itu merugikan. Seseorang boleh berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kekayaan dengan disertakan niat untuk menggunakan kekayaan tersebut di jalan keredhaan Ilahi. Bagaimanapun, ia harus mengetahui bahawa jika keinginannya itu tidak dikabulkan Allah, itu disebabkan alasan yang hanya di ketahui oleh yang Maha Mengetahui. Mungkin, dengan bertambahnya kekayaan sebelum matangnya kualiti kerohanian seseorang dapat mengubahnya menjadi orang yang mudah diperdaya oleh syaitan. Banyak alasan Ilahiah lainnya- di antaranya tidak langsung disedari atau hanya akan terlihat di akhirat- dapat menjadi dasar terjadinya sebuah peristiwa.


Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap segala peristiwa. Biasakanlah untuk melihat bahawa pada akhirnya ada suatu kebaikan dalam sebuah peristiwa yang pada awalnya terlihat merugikan. Walaupun demikian, seseorang perlu ingat bahawa ia tidak akan selalu dapat mengetahui maksud sebuah peristiwa adalah sesuatu yang merugikan. Ini kerana, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kita tidak selalu beruntung dapat melihat sisi positif yang muncul. Mungkin juga Allah hanya akan menunjukkan maksud keilahian-Nya di akhirat nanti. Oleh kerana alasan itulah, yang harus dilakukan oleh orang yang ingin menyerahkannya pada takdir Allah dan memberikan kepercayaannya kepada Allah adalah menerima setiap kejadian itu - apa pun namanya - dengan keinginan untuk mencari tahu bahawa pastilah ada kebaikan di dalamnya dan kemudian menerimanya dengan senang hati.


Harus disebutkan juga bahawa melihat kebaikan dalam segala hal bukan bererti mengabaikan kenyataan dari peristiwa-peristiwa tersebut dan berpura-pura bahawa hal itu tidak pernah terjadi, atau mungkin menjadi sangat idealis. Sebaliknya, orang beriman bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang tepat dan mencuba semua cara yang dianggap perlu untuk memecahkan masalah. Kepasrahan orang yang beriman tidak boleh dicampuradukkan dengan cara orang lain, yang kerana pemahaman yang tidak sempurna tentang hal ini, mereka tetap akan tidak acuh terhadap apa pun yang terjadi di sekeliling mereka dan optimis tetapi tidak realistik. Mereka tidak dapat membuat keputusan yang rasional ataupun menjalankan keputusan tersebut. Ini disebabkan yang ada pada mereka adalah optimistik yang melenakan dan kebudak-budakkan, bukan mencari jalan memecahan masalah. Contohnya, jika seseorang tidak menyedari pentingnya menjaga keselamatan harta bendanya, walau ia pernah mengalami kejadian pecah rumah, besar kemungkinan akan menjadi mangsa lagi dari kejadian yang sama.


Pastilah cara-cara tersebut jauh dari sikap menaruh kepercayaan kepada Allah dan dari "melihat kebaikan dalam segala hal". Sebaliknya orang yang beriman harus berusaha mengawal sesuatu situasi sepenuhnya. Pada dasarnya, sikap yang menuntun diri mereka ini adalah suatu bentuk "penghambaan", kerana ketika mereka terlibat dalam situasi tersebut, fikiran mereka dikuasai oleh ingatan akan kenyataan bahawa Allah-lah yang membuat peristiwa itu terjadi.


Di dalam Al-Quran, Allah menghubungkan kisah para nabi dan orang beriman sebagai contoh bagi mereka yang sedar akan hal ini. Inilah yang harus dijadikan teladan oleh seorang mukmin. Sebagai contoh, sikap Nabi Hud as terhadap kaum Baginda as yang menunjukkan penyerahan mutlak dan rasa percaya Baginda as yang teguh kepada Allah, walaupun Baginda as diperlakukan dengan sangat teruk.


"Kaum 'Aad berkata, 'Wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami kerana perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahawa sebahagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu.' Nabi Hud menjawab, 'Sesungguhnya, aku menjadikan Allah sebagai saksiku dan saksikanlah olehmu sekalian bahawa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan dari selain-Nya, sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya, aku bertawakal kepada Allah, Robb ku dan Robb mu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya, Robb ku di atas jalan yang lurus.' Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa (amanat) yang aku diutus (untuk menyampaikan)nya kepadamu. Dan Robb ku akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain (dari) kamu; dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepada-Nya sedikit pun. Sesungguhnya, Robb ku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu." (Huud: 53-57)

Wallahu`alam.Jagalah Hati…


Wassalam.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan